Lokata bankowa, a wahania cyklu koniunkturalnego

Analiza cyklu koniunkturalnego jest kluczowym czynnikiem generowania długoterminowych zysków z inwestycji. Kiedy zatem zakładać najlepiej lokaty bankowe przy monitorowaniu cyklu koniunkturalnego i jak taki czynnik wpływa na bezpieczeństwo podejmowania decyzji inwestycyjnych? Oto kilka praktycznych wskazówek dla inwestorów indywidualnych zainteresowanych udoskonaleniem strategią pomnażania kapitału.

Jak cykl koniunkturalny wpływa na zainteresowanie lokatami bankowymi?

Cykl koniunkturalny kształtuje się w krótkoterminowej, średnioterminowej, czy długoterminowej perspektywie. Krótkoterminowy cykl to mniej więcej rok, średni termin do 2 – 3 lata, a długi obejmuje już nawet cykle dziesięcioletnie, czy nawet pięćdziesięcioletnie. Cykl oznacza powtarzalność niektórych zjawisk, szczególnie na rynku kapitałowym. Giełda podąża ścieżką dynamicznych wzrostów, aby sprowadzić wszystkich inwestorów w końcu na całkowite dno ekonomiczne. Hossa i bessa to czynniki przeplatające się w cyklu koniunkturalnym. Kiedy zatem podejmować skuteczne decyzje inwestycyjne? Oczywiście najlepiej zakupić papiery wartościowe w kryzysie i to najgłębszym, a sprzedać wszystko w szczycie hossy. To naturalnie trudne zadanie, ale przy oczekiwaniu na takie zjawiska przydaje się jednak w dalszym ciągu klasyczna lokata bankowa, bardzo przydatna w ochronie kapitału inwestora indywidualnego. Dzięki lokacie jesteś w stanie uniknąć czasów kryzysowych. Nigdy nie zaleca się angażowania wszystkich pieniędzy, np. do akcji, czy obligacji korporacyjnych. Dobrze, jeżeli zostawisz sobie coś na lokacie bankowej. W razie czego wykorzystasz te środki do uśrednienia portfela inwestycyjnego w przyszłości. Nie inwestuj również tylko w jeden sektor, ale wybierz kilka najbardziej perspektywicznych.

Niskie, a wysokie stopy procentowe i ich znaczenie przy zakładaniu lokat bankowych

Cykl koniunkturalny wiąże się również mocno z wahaniami inflacyjnymi. W okresie hossy inflacja rośnie. Wtedy rosną naturalnie stopy procentowe, a lokata bankowa opłaca się bardziej, ponieważ generuje solidny zysk. Przy bessie, wychodzeniu gospodarki z kryzysu finansowego inflacja przyjmuje niewielkie wartości, a do tego banki centralne narzucają bardzo niskie stopy procentowe, aby skutecznie pobudzić potencjał kredytowania, a nie oszczędzania. Niskie stopy procentowe zatem zniechęcają do oszczędzania, natomiast wysokie stopy procentowe zachęcają do niego, a przez to banki centralne posiadają znaczący wpływ na kształtowanie cyklu koniunkturalnego.

Zobacz także:  Nie ma to jak odpowiednie dobranie kredytu gotówkowego

Related Posts

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.