Kredyt bankowy w Polsce.

Co zawiera wniosek o kredyt gotówkowy?

Wniosek o kredytowy gotówkowy zawiera kilka ważnych informacji. Należy podać w nim kwotę kredytu, cel tego kredytu, jak również okres kredytowania, terminy spłaty, informacje o ewentualnym zadłużeniu jakie ogółem posiada przyszły kredytobiorca, musi również podać zadłużenia z tytułu innych kredytów i pożyczek, oraz określić jaka jest jego aktualna sytuacja finansowa. We wniosku należy również podać formy zabezpieczenia kredytu. Realizacja umowy kredytu bankowego składa się z kilku etapów. Etap pierwszy to wnioskowanie, etap drugi analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy, etap trzeci podjęcie decyzji kredytowej przez bank, etap czwarty podpisanie umowy, etap piąty wypłata kredytu w formie określonej umową, oraz ostatni szósty etap czyli kontrola zgodności wykorzystania kredytu z zapisami jakie zawarto w umowie. W procesie analizy zdolności kredytowej brane są pod uwagę określone czynniki. W przypadku, kiedy o kredyt stara się osoba fizyczna bank sprawdza jej majątek, dochody, to jakie jest jego zatrudnienie, oraz sprawdza informacje czy spłaca on inne kredyty i pożyczki. W przypadku kiedy o kredyt stara się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej bank wykonuje analizę wyników finansowych oraz ocenia płynność finansową. Sprawdza również jaka była dotychczasową historia współpracy kredytobiorcy z bankami.

Treść umowy kredytu gotówkowego.

W typowej umowie kredytu bankowego występuje kilka ważnych elementów. Należy podać datę i miejsce zawarcia umowy, jak również podać dane stron umowy kredytowej. Kolejnym elementem są postanowienia ogólne. W umowie musi się podać kwotę i walutę kredytu. W umowie zostaną również wskazane warunki uruchomienia, cel kredytu, okres kredytowania, jak również zasady i termin spłaty kredytu, wysokość prowizji dla banku za udzielenie zobowiązania, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany. W umowie wskazuje się równie sposób zabezpieczenia kredytu, określa się także termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej. Kredytobiorca powinien znaleźć również informacje o skutkach naruszenia umowy. Każdy taki wpis ma ogromne znaczenie, gdyż pozwala lepiej zrozumieć treść takiej umowy i warunki kredytowania.

Zobacz także:  Kredyt 10 tys

Related Posts

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.